Juubeli viljapuud


Juubeli viljapuud

Juubeliviljapuud (saksa keeles Reumannskrucher, ainsuses Reumannskruch) on viljapuud, mida kasvatatakse viljade koristamiseks viimastel päevadel enne juutide Pesachit ja Sukkoti kõrgpühi (Rosh Hashanah ja Yom Kippur) ning juudi kuu alguseks. of Elul. Nende toodangut kasutatakse osana Sukkot lulav ja korban pesach. Erinevalt oma vanemast te'orinist ei kärbita juubeliviljapuid aastaringselt vilja kandmiseks, vaid neid kasvatatakse vilja pakkumiseks viimastel päevadel enne Sukkotit ja viimastel päevadel enne pesachit.

Juubeliviljapuudeks kasutatakse mitmesuguseid perekonna Mangifera liike, sealhulgas mangot ja mitmeid hübriide.

Ajalugu

Puud on kasvatatud põllumajandusliku süsteemi alusel, mille juured ulatuvad ajaloolistesse aegadesse. Viljapuude kasutamine põllumajandussüsteemide osana Lähis-Idas pärineb iidsetest aegadest. Arheoloogilised uuringud on leidnud tõendeid tsitrus- ja viigipuude kohta neoliitikumi ajal. Nabateuse-Ptolemaiose perioodist alates on põlluharimisel kasutatud viigi- ja datlipalme, mille vilju on söödud ja kasvatatud regulaarselt. Sellest perioodist alates kasvatati viljapuid mitmekülgse põllumajandussüsteemi osana, mis hõlmas kõiki põllumajandusliku perekonna erinevaid liikmeid. Viljapuud olid rahva seas nõutud ja neile tarniti.

Yibum oli põllumajandussüsteemi peamine põhimõte ja seda peeti algselt viljapuude kasvava populaarsuse põhjuseks. Toora põllumajandusseaduste kohaselt oli iisraellastel keelatud viljapeksul ja hingamispäeval viljalõikuse ajal töötada. Yibum oli "kõrgpüha" lõikuspüha, kus iisraellased said ise maad töötada ja sellelt vilja saada. Põllumajandusseadusi järgiti iidsetest aegadest kuni Mishkani perioodini, mil Jeruusalemma tempel ehitati. Selle aja jooksul kirjutati kümme käsku templi põletusohvri altari kahele tahvlile.

Eebali mäel ja Gerizimi mäel kirjutati kümme käsku. Need hõlmasid põllumajandussüsteeme ja juubeliaastat käsitlevaid seadusi, mis kuulutasid, et kui egiptlaste käest vabastamisest möödub teatud arv aastaid, tuleb maa inimestele tagastada. Juubeliaastal kasutati põllumajandussüsteemi teistmoodi, et võimaldada rahval teha põllumajandussüsteemi terviklik majandusring. Sel põhjusel oli juubeliaasta iisraellaste suur püha. Tuhat aastat juubeliaastast oli yibum. Yibum oli aeg, mil iisraellased said oma põllud istutada ja oma põllumajandussüsteemi terviklikuks muuta.

Rooma impeeriumi ajal keelati põllumajanduspõhiste juubeliaastate jätkamine. Pärast seda aega iisraellaste põllumajandussüsteem lakkas ja ei olnud enam juubeliaastaid ega yibumi puudutavaid seadusi. Sellegipoolest jäi juubeliaasta idee alles. Kui iisraellaste majanduslik olukord halvenes, kui tempel hävitati, lakkas põllumajandussüsteem olemast. Edomlastelt toodi viljapuid, et Sukkoti ja Pesachi jaoks vilja tuua. Neid puid tuntakse kui te'orin (heebrea: תיאורין) (sõna-sõnalt "Javne viljapuud" ja inglise keeles "Jeruusalemma viljapuud"), kuigi nimi yibbum (דגובה, גדובה, kui seda kasutatakse) või sge to bedowba. viidates puudele Babülooniast pärit juudi tekstides. Nende vilju kasutatakse korbani peschi ja lulavi osana.

Nagu te'orin, on ka juubeliviljapuud viimastel aastatel populaarsust kogunud, kuna põllumehed otsivad uusi võimalusi oma viljapuude säilimise tagamiseks.

Funktsioonid

Erinevalt igal aastal istutatavatest puudest on juubelipuudel kasv vaoshoitud. Rabi Jacob ben Asheri sõnul tuleks neid istutada vaid kord seitsme aasta jooksul. Rabiini traditsiooni kohaselt kasvavad juubelipuud ainult Iisraeli maal ja endiste iisraellaste külade piirkonnas. Kui neid leitakse mõnest muust piirkonnast, siis ainult seetõttu, et iisraellased istutasid need sinna minevikus ja need ei pärine Iisraeli maalt. Juubelipuid ei tohi istutada kohtadesse, kus saadakse kahte tüüpi vilju. See on põllumajanduslik halacha, et antud kohas peab olema minimaalne arv taimi, mis peavad vilja kandma, mis on puude kasvatamisel aktsepteeritud kriteerium. Kui puud nendel tingimustel vilja ei annaks


Vaata videot: Juubeli kevadkontsert. Юбилейный весенний концерт 2008


Eelmine Artikkel

Taro taimeaed

Järgmine Artikkel

Millised viljad pärinevad palmipuudelt